Katso selaimessa »
 
 
 
 
../client/njkl/userfiles/original/ylapalkki2031354909.png
 
 

Naiset on saatava
digitalisaation kärkijoukkoihin


Digitalisaation, robotisaation ja tekoälyn kehittyminen luo paljon mahdollisuuksia sukupuolten tasa-arvon ja naisten aseman parantamiselle. Tämän myötä meille avautuu uusia mahdollisuuksia koulutuksessa ja työssä. Digitaaliset alustat helpottavat naisten verkostoitumista ja luovat rakenteita esimerkiksi naisten yrittäjyyden tukemiselle. Digitalisaatio voi luoda myös joustavuutta työn ja perheen yhdistämiseen. Digitalisaatio on myös mahdollisuus edistää naisten osallistumista työmarkkinoille ja kasvattaa miesten roolia kodin ja perheen hoidossa.

Keskustelu työn, koulutuksen ja palveluiden digitalisaatiosta käy tällä hetkellä kuumana koko yhteiskunnassa. Tämänhetkisestä talouskasvusta jopa kaksi kolmasosaa syntyy kyvystä hyödyntää uutta teknologiaa, ja Suomesta povataan tekoälyn soveltamisen kärkimaata. Naiset ovat kuitenkin jääneet digitalisaatiokehityksessä paitsioon. Miesvaltainen ICT-ala kasvaa kasvamistaan, ja naisia on alan töissä ja koulutusohjelmissa vain pieni osa. Erot näkyvät jo peruskoulussa, jossa matematiikka ja fysiikka kiinnostavat poikia enemmän kuin tyttöjä. Tytöt Suomessa ovat OECD-maiden kärjessä luonnontieteiden osaajina, mutta eivät kuitenkaan valitse alan opintoja.

Vaikka naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon osalta voimme olla monesta asiasta iloisia ja ylpeitä, on tunnustettava, että globaali taantumus naisten oikeuksissa heijastuu vahvasti myös Euroopan unioniin ja Suomeen. Mottomme onkin: Tasa-arvon takapakki on pysäytettävä! Meidän on niin päätöksenteon, talouden kuin naisiin kohdistuvan väkivallankin osalta lopetettava peruutusvaihteella ajaminen ja jatkettava uudistusten linjalla!

Tyttöjä tulee kannustaa matemaattisten aineiden pariin ja naisia opiskelemaan tekniikan ja luonnontieteiden aloille. Teknisten alojen sukupuolieroja on purettava, ja alan työmarkkinoista on tehtävä inklusiiviset naisille. Digitalisaatio vaikuttaa merkittävästi myös naisvaltaisiin aloihin. Meidän on pidettävä huoli, että naiset eivät ole pelkässä loppukäyttäjän roolissa vaan aktiivisesti mukana koko yhteiskuntaa muovaavien digitaalisten työkalujen ja palvelujen kehittämisessä.

Naisjärjestöjen Keskusliitto on mukana aktivoimassa naisia digitalisaatioon ja vaikuttamassa yhteiskunnassamme naisten asemaan digitalisaatiossa. Myös viime viikolla New Yorkissa järjestetyn YK:n naisten asema -toimikunnan (CSW) istunnon, YK:n toiseksi suurimman kokouksen, teemana oli juuri naiset ja digitalisaatio. Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä oli mukana kokouksessa.

Naisjärjestöjen Keskusliitto oli Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimiston kumppanina järjestämässä Naiset, tytöt ja digiosallisuus -seminaaria naistenpäiväviikolla. Jatkamme keskustelua digitalisaation tasa-arvosta naisjärjestöjen Naiset #digiajassa -kevättapahtumassa keskiviikkona 2. toukokuuta Eurooppasalissa. Toivotamme kaikki kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi!

Eva Biaudet, puheenjohtaja

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
 
 
 
 
 

 

Kuka muistaa vielä tasa-arvon mallimaan?

YK:n naisten asema -toimikunnan istunto CSW62 jatkuu tällä hetkellä toista viikkoa YK:n päämajassa New Yorkissa. CSW (Commission on the Status of Women) on YK:n toiseksi suurin vuosittainen kokous. Mukana ovat lähes kaikki maailman maat aina Pohjois-Koreaa myöten. Istunnon pääteemana on maaseudun naiset ja seurantateemana ICT, media ja naiset. Naisjärjestöjen Keskusliitolla oli mahdollisuus osallistua ensimmäiseen viikkoon ministeri Annika Saarikon johtaman Suomen-delegaation mukana. Suomesta oli mukana yhteensä 30 osallistujaa ja siten suurta kiinnostusta. Olimme mukana paitsi aktiivisina osallistujina myös puhujina ja tilaisuuksien järjestäjinä. Suomi neuvottelee ansiokkaasti osana EU:ta CSW-päätöslauselmasta.

Kansainvälinen huomio naisten oikeuksien edistämisestä voi lipua kuitenkin Suomelta ohi. Feminismin kannattajaksi etujoukkoihin ilmoittautuneet maat keräsivät naisten oikeuksien uudistuksilla, voimakkaalla retoriikalla ja tarkasti rakennetuilla tilaisuuksilla laajaa huomiota ja suuria yleisöjä. ”Ranska on takaisin, La France est de retour”, julisti Ranskan valtiosihteeri presidentti Emmanuel Macronin tapaan. Kanada toi pääministeri Justin Trudeaun feministisen hallituksen terveiset ja kertoi koko maan talousarvion sukupuolivaikutusten arvioinnista. Kun Norja järjesti 500 osallistujan keskustelun seksuaalisesta häirinnästä, #metoo’sta voimakkaan ja vaikuttavan avauspuheenvuoron käytti näyttelijä-aktivisti Sienna Miller. Ruotsi toi taitavasti viestiä feministisestä ulkopolitiikasta ja nosti vahvasti esiin hyvinvointiyhteiskuntaansa vuoropuhelulla maansa naisjärjestöjen kattojärjestön, Sveriges Kvinnolobbyn, kanssa. Iso-Britannia hehkutti 100-vuotista naisten äänioikeutta, vaikka vuonna 1918 saivat äänestää vain yli 30-vuotiaat omaisuutta omistavat naiset. Australia esitteli täydelle salille toimiaan työn ja perheen yhteensovittamiseksi. Ruotsi, Norja ja Kanada korostivat kaikissa mahdollisissa puheenvuoroissa 50/50-hallituksiaan. Malta on muuttamassa valtionhallinnon lomakkeet kattamaan muunsukupuoliset eikä vaadi jatkossa vastasyntyneiltä sukupuolen määritystä.

Pohjoismaiset naisjärjestöt olivat monesta asiasta toista mieltä sukupuolten tasa-arvon kehityksestä maissaan. Islanti kertoi käärmeen majailevan myös tasa-arvon paratiisimaassa, jossa naisten palkka on tällä hetkellä vain 70 prosenttia miesten palkasta. Uudelle laille samapalkkaisuudesta on siis käyttöä. Samoin Islannissa on selvitetty, että pojat katsovat jatkuvasti enemmän väkivaltaistuvaa pornoa, vain yksi neljäsosa nuorista miehistä ei kerro katsovansa sitä paljoa. Sukupuolten tasa-arvon epäkohtia on jokaisessa Pohjoismaassa.

Sukupuolten tasa-arvo ja naisten oikeudet ovat olleet vahva vientituotteemme maailmalle ja se, mistä Suomi tunnetaan. Mahdollisuus kansainvälisen näkyvyyteen naisten oikeuksia edistämällä ja niistä viestimällä on selvästi huomattu myös muualla. Meidän tulee huolehtia, että teemme sellaisia päätöksiä, joista voimme olla maailmalla ylpeitä. On tärkeää, että seuraavassa hallituksessa on naisia ja miehiä saman verran – myös hallituksen avainpaikoilla –että perhevapaat uudistetaan ja samapalkkaisuutta edistetään systemaattisesti. On tärkeää, että suostumuksen puute lisätään rikoslakiin raiskauksen tunnusmerkistöön ja että lapsiavioliittoa ei voi solmia enää oikeusministeriön myöntämällä erivapaudella. Meidän täytyy myös jatkaa tasa-arvotekojen tekemistä. Näitä viestejä on helppo viedä maailmalle ja olla niistä ylpeitä.

Muut Pohjoismaat näyttävät osaamista näkyvyydessä myös tasa-arvon saralla. Suomi toimii kansainvälisesti omalla vahvalla mutta eleettömällä tyylillään. Voisimme kuitenkin ottaa oppia muilta paitsi tasa-arvon edistämisessä myös näkyvyyden saamisessa, kokemusten jakamisessa ja markkinoinnissa, edistysaskelista iloisesti kertoen, vaikkakin toki totuudessa pysyen. Tässä työssä myös me naisjärjestöt haluamme olla mukana. Emmehän halua luovuttaa tasa-arvon mallimaan mainetta maailman muille paratiisimaille.

Lue lisää Naisjärjestöjen Keskusliiton CSW-osallistumisesta verkkosivuiltamme löytyvästä raportista.

Terhi Heinilä, pääsihteeri


Suomen CSW-delegaatiota

UN Womenin pääsihteeri Phumzile Mlambo-Ngcuka kokouksen avajaisissa

 
 
 
 
 

Ilmoittaudu naisjärjestöjen Naiset #digiajassa -seminaariin ja seuraa viestintäkampanjaaNaisjärjestöjen Keskusliitto yhdessä 20 hankekumppaninsa kanssa järjestää keskiviikkona 2.5.2018 kello 15-18.30 naisjärjestöjen kevätseminaarin Naiset #digiajassa Eurooppasalissa (Malminkatu 16, Helsinki). Seminaarissa pohditaan, miten digitalisaatio voi edistää sukupuolten tasa-arvoa ja naisten roolia työelämässä. Puhujina ja panelisteina kuullaan mm. Microsoftin digitaalisen oppimisen johtaja Kati Tiainen sekä ministeriöiden vastuutahoja ja avainasemassa olevia kansanedustajia . Tarkempi ohjelma ja aikataulu julkaistaan myöhemmin.

Seminaaripaikkoja on jäljellä enää muutama, varaa omasi nyt tällä lomakkeella! Ilmoittautuminen on auki niin kauan kuin paikkoja riittää.

Naiset #digiajassa -hankkeessa toteutetaan myös viestintäkampanja, jossa digitalisaation asiantuntijat kertovat oman alansa näkökulmista digitalisaation tasa-arvoon sekä kohtaamistaan tasa-arvohaasteista ja -onnistumisista. Seuraa kampanjapostauksia maalis-toukokuussa Naisjärjestöjen Keskusliiton Facebook-ja Twitter-tileillä sekä hankekumppaniemme viestintäkanavissa. Tähän mennessä ääneen ovat päässeet jo naisverkosto Ompeluseuran perustaja Maria Teikari sekä Demos Helsingin tutkija Mirja Hämäläinen.

#naisjärjestöt #digiajassa
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/naiset-digiajassa-teikari.png 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/naiset-digiajassa-hamalainen.png 
 
 
 
 

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta


Kuvat: Matti Hämäläinen / Yle

Naisjärjestöjen keskusliitto jatkaa yhdessä tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kanssa menestyksekästä 100 tasa-arvotekoa -hanketta uudella ”Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta” -hankkeella. Jatkohankkeessa tehtävä työ pohjautuu 100 tasa-arvotekoa -hankkeen tuloksille ja verkostoille. Hankkeen tavoitteena on syventää ja monistaa jo tehtyjä tasa-arvotekoja ja siten yhteistyössä eri toimijoiden kanssa edistää sukupuolten tasa-arvon toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Presidentti Tarja Halonen on lupautunut jatkamaan hankkeen keulahahmon. Kaikkiin yhteistyökumppaneihin ja tasa-arvoteon tehneisiin tahoihin ollaan yhteydessä kevään aikana. Jatkohankkeen mahdollistaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Naisjärjestöjen Keskusliitto toimi Ylen yhteistyökumppanina Euroopan yleisradioyhtiöiden liiton EBUn viidettä kertaa järjestämässä Women Executives in Media -seminaarissa. Yleisradioyhtiöiden johtajanaisia eri puolilta Eurooppaa koonnut tapahtuma järjestettiin 7.-8.2.2018 Helsingissä. Ylen tasa-arvoteko oli urheilu-uutisoinnin tasa-arvoistaminen ja saman teeman mukaisesti seminaari keskittyi naisten näkyvyyden parantamiseen urheilujournalismissa. Seminaarissa kuultiin huippu-urheilijanaisten kokemuksia ja jaettiin hyviä käytäntöjä. Pääpuhujana oli presidentti Tarja Halonen. Lisätietoja tilaisuudesta voit lukea täällä ja presidentti Halosen puheen tilaisuudesta täällä.

Tasa-arvoteoista saadaan yhä uusia tuloksia. Esimerkiksi sisäministeriö on työstänyt tasa-arvotekonaan selvitystä turvallisuuden tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Ministeriö julkaisi hiljattain tiedotteen, jonka mukaan selvitys valmistuu tänä keväänä. "Turvallisuuden - tai oikeastaan turvattomuuden - jakautuminen ei ole sattumanvaraista. Se liittyy hyvin kiinteästi henkilökohtaisiin ominaisuuksiimme: sukupuoleen, asuinpaikkaan, koulutukseen ja tulotasoon", kirjoittaa sisäministeriön strategiapäällikkö Ari Evwaraye.


 
 
 
 
 

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii tasa-arvon takapakin pysäyttämistä ja on julkaissut linjauksensa suomeksi sekä ruotsiksi. Keskusliitto tapasi maaliskuussa myös mediaa aiheen tiimoilta.

Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGEn vuoden 2017 tasa-arvoindeksi osoitti sukupuolten tasa-arvon heikentyneen Suomessa poliittisen ja taloudellisen vallankäytön sekä ajankäytön osalta. Lisäksi työtä riittää työelämän ja palkkaerojen, perhevapaiden jakautumisen, naisiin kohdistuvan väkivallan ja naisjärjestöjen rahoituksen saralla.

 
 
 
 
 

Menestyksekäs Naisjärjestöjen johdon foorumi


Naisjärjestöjen Keskusliitto järjesti jäsenjärjestöilleen Naisjärjestöjen johdon foorumin 13.2.2018 Bulevardin seurakuntasalissa. Tapahtuma kokosi yhteen 34 naisjärjestön johtoa verkostoitumaan ja ideoimaan naisjärjestöjen yhteisiä linjauksia, viestejä ja vaikuttamista sekä hankeyhteistyötä vuonna 2018.
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/dsc-5084.jpg
Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtajisto 2018: pj Eva Biaudet (oik.), varapj Terttu Utriainen ja varapj Satu Keiski-Toni
 ../client/njkl/userfiles/original/036-dsc-0220.jpg 
 
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/uutiskirjetilaus.png  
 

Uusi uutiskirjetilauksesi!

 Tahdotko jatkossakin saada tuoreimmat naisjärjestöuutiset kahdeksan kertaa vuodessa suoraan sähköpostiisi? EU:n tietosuojalain muutoksen vuoksi pyydämme sinua uusimaan uutiskirjetilauksesi, jotta saamme lähettää sinulle postia jatkossakin. Voit uusia tilauksesi TÄÄLLÄ!
 
 
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/naiset-tytot-ja-digiosallisuus.jpg
Kuva: Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto
 

Naiset, tytöt ja digiosallisuus

Euroopan parlamentin Suomen-tiedotusoimisto ja Naisjärjestöjen Keskusliitto järjestivät 9.3.2018 seminaarin naisten ja tyttöjen digiosallisuudesta Eurooppa-salissa. Alustukset pitivät tietokirjailija ja robotisaatioaktivisti Cristina Andersson sekä tietokirjailija, toimittaja Tuuti Piippo. Paneelikeskustelussa mukana olivat europarlamentaarikot Liisa Jaakonsaari (sd.), Heidi Hautala (vihr.), Sirpa Pietikäinen (kok.) sekä Pirkko Ruohonen-Lerner (ps.). Seminaarin juonsi Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä.

Lue Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet'n ja varapuheenjohtaja Satu Keiski-Tonin seminaarissa pitämät puheet verkkosivuiltamme. Kuuntele myös Eva Biaudet'n haastattelu naisten ja tyttöjen digiosallisuudesta Yle Puheen Aamussa (noin kohdasta 39:00 eteenpäin).
 
 
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/helvisipila-banneri.png  

13. Helvi Sipilä -seminaari Rural Women in a Changing World

Suomen Akateemisten Naisten Liitto, Naisjärjestöjen Keskusliitto, Naisjärjestötyhteistyössä NYTKIS ry, Suomen YK-naiset ja Suomen NNKY-liitto järjestivät CSW-viikolla New Yorkissa 13. Helvi Sipilä -seminaarin maaseudun naisten asemasta.

"10 dollarin parannus naisten tulotasossa parantaa lasten ravintoa ja terveyttä samalla summalla kuin miesten 110 dollarin parannus. On resurssien tuhlausta, jollemme ota kaikkia mukaan maaseudun kehittämiseen”, MTK:n hallituksen jäsen ja Maailman viljelijäjärjestö WFO:n naiskomitean puheenjohtaja, Marttaliiton ja Maa- ja kotitalousnaisten jäsen, maanviljelijä ja opettaja Kati Partanen sanoi avatessaan seminaarin.

Lue pääsihteeri Terhi Heinilän blogiteksti seminaarista verkkosivuillamme.
 
 
 
 
 

LAUSUNNOT JA KANNANOTOT
#naisjärjestöt

 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/huutaja176393172410923008.png  

Raiskaus on määriteltävä suostumuksen puutteen kautta

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii suostumuksen puutteen lisäämistä rikoslakiin seksuaalirikosten oleelliseksi tunnusmerkiksi. Suomen rikoslaissa seksuaalirikokset määritellään käytetyn väkivallan tai sen uhan tai uhrin puolustuskyvyttömyyden perusteella, mikä loukkaa ihmisen itsemääräämisoikeutta eikä vastaa nykyistä, esimerkiksi kansainvälisten tuomioistuinten käyttämää raiskauksen määritelmää. Suomen on korkea aika päivittää seksuaalirikosten lainsäädäntö nykyaikaan. 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/naispappeus-30v.jpg
Naispappeuden 30-vuotisjuhla Helsingin tuomikirkossa 4.3.2018
 

Naisten pääsy kirkon johtotehtäviin on turvattava

Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää tärkeänä, että Suomessa naisilla on tasavertainen mahdollisuus edetä evankelisluterilaisen kirkon johtotehtäviin muiden Pohjoismaiden tapaan. Naispappeuden hyväksymisestä tuli 6.3.2018 kuluneeksi 30 vuotta. Kirkon johtoporras on kuitenkin yhä hyvin miehinen. Kirkkoherroista naisia on viidennes, piispoista vain yksi nainen on rikkonut lasikaton ja kaikki arkkipiispat ovat olleet miehiä. Seurakuntien työntekijöistä naisia on 70 prosenttia ja papeista lähes puolet. Naispapit ovat miehiä useammin määräaikaisissa ja osa-aikaisissa tehtävissä tai työttöminä.


 
 
   

Lausunto kansalaisyhteiskunnan toimintatilaa edistävistä ja suojelevista hyvistä käytännöistä

Naisjärjestöjen Keskusliitto kokosi Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien johtokomitean alaisen kansalaisyhteiskunnan tilaa tarkastelevan työryhmän (CDDH-INST) tekemää koontia varten hyviä käytäntöjä kansalaisyhteiskunnan toiminnan edistämiseksi. Keskusliitto nosti esiin naisjärjestöjen valtionavustuksen nostamisen tarpeen, järjestöjen kuulemismahdollisuuksien ja lausuntopyyntöjen tärkeyden, sektorirajat ylittävän yhteistyön tasa-arvotyössä sekä tasa-arvoteot tasa-arvotyön välineenä.


 
 
 

Naisjärjestöjen Keskusliitto mediassa

Raiskauslainsäädäntö ja suostumuksen puute

Naiset pappeina 30 vuotta
 
 
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/saarikko-10.jpg
Kuva: valtioneuvoston kanslia
 

Ministeri Annika Saarikko: Ihmiskaupan kitkeminen kuuluu tasa-arvopolitiikkaan!

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) julkaisivat 14.3.2018 selvityksen ihmiskaupan uhrien avunsaannista Suomessa. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko piti puheen selvityksen julkistustilaisuudessa. Hän korosti vahvasti ihmiskauppaa sukupuolten tasa-arvon ongelmana.

"Ihmiskauppa on sukupuolittunut ilmiö, ja erityisesti seksuaalisen hyväksikäytön tapauksissa suurin osa uhreista on naisia ja tyttöjä. Viime vuosina sukupuolittunut ihmiskauppa ja prostituutio ovat kuitenkin hävinneet virallisista dokumenteista. Ihmiskauppa pitää saada takaisin tasa-arvopolitiikan agendalle."
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/tasa-arvovaltuutettu.jpg
Kuva: Riitta Supperi
 

Tasa-arvovaltuutettu selvittää palkka-avoimuutta

Tasa-arvoasioista vastaava ministeri Annika Saarikko on asettanut tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaaran selvitettämään Suomen palkka-avoimuuden nykytilaa, tekemään katsauksen kansainvälisiin esimerkkeihin ja tekemään suosituksia Suomen lainsäädännön ja käytäntöjen muuttamiseksi. Selvitys julkaistaan syksyllä 2018. Lue sosiaali- ja terveysministeriön tiedote täältä.
 
 
 
 
 

Jäsenjärjestöjen ja sidosryhmien kuulumisia

Uusi jäsenjärjestömme FinnWID esittäytyy


FinnWID - Naiset kehitystyössä ry on vuonna 1990 rekisteröity sitoutumaton vapaaehtoisten ylläpitämä asiantuntijajärjestö, jonka toiminta on avointa kaikille naisten asemasta ja kehityskysymyksistä kiinnostuneille. Järjestö pyrkii sekä herättämään keskustelua tasa-arvokysymyksistä että konkreettisesti edistämään tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa.

Vuoden 2017 aikana FinnWID aloitti uutena toimintamuotonaan naisiin ja tyttöihin kohdistuvan ihmiskaupan vastaisen työn. Aloitteen työn käynnistämiseksi teki nigerialainen entinen ihmiskaupan uhri Itohan Okundaye. Itohan tietää omakohtaisesti, kuinka köyhyys ajaa nuoria naisia ihmiskaupan uhreiksi ja siksi hän haluaa toimia ihmiskauppaa vastaan parantamalla tyttöjen ja nuorten naisten kouluttautumis- ja toimeentulomahdollisuuksia Nigeriassa.

Tammikuussa 2018 FinnWID aloittikin Toisenlaisia tarinoita -kampanjan, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ihmiskaupasta ja kerätä varoja naisten toimeentulomahdollisuuksien kehittämiseksi Nigeriassa. Nigeriassa yhteistyötä tehdään kuuden järjestön koalition Edo State NGO Coalition Against Trafficking in Persons (ENCATIP) kanssa.

FinnWIDiä voi tukea lahjoittamalla Toisenlaisia tarinoita -kampanjaan, liittymällä jäseneksi (myös yhdistyskannatusjäsenet ovat tervetulleita), tulemalla mukaan toimintaamme tai jakamalla tietoa ihmiskaupasta esimerkiksi Facebookissa. Tulemme myös mielellämme kertomaan järjestöstämme ja ihmiskaupan vastaisesta työstämme erilaisiin tilaisuuksiin.

Tervetuloa myös vuosikokoukseemme 26.3.2018 kello 18! Kokous järjestetään Kepan Vallila-kokoushuoneessa (Elimäenkatu 25-27, 5. krs. 00510 Helsinki). Vuosikokouksessa valitaan FinnWIDille uusi hallitus. Ehdolla voivat olla tänä vuonna jäsenmaksun maksaneet.  Ilmoittaudu vuosikokoukseen osoitteeseen elinakutramoinen(at)gmail.com viimeistään 23.3.
 
 
 
 
 

Hae Monaliikun mentorointiohjelmaanMonaliiku ry järjestää vuoden 2018 loppuun saakka kestävän mentorointihankkeen Mentor on the Move, jossa edistetään maahanmuuttajataustaisten naisten hyvinvointia rakentamalla sosiaalisia verkostoja ja osallistumismahdollisuuksia yhteiskuntaan ja työelämään yhteisen liikunnan avulla.

Mentoreiksi haetaan suomalaisia tai pitkään Suomessa asuneita naisia, jotka osaavat antaa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja erityisesti suomalaisesta liikunta- ja urheilukulttuurista. Mentori tukee myös työelämään liittyvissä kysymyksissä. Aktoreiksi haetaan maahanmuuttajanaisia, jotka kaipaavat tukea kotoutumisessa tai suomalaiseen yhteiskuntaan sisälle pääsyssä ja haluavat kehittää omaa työuraansa.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan Monaliikun verkkosivuilla. Tutustu myös hankkeen Facebook-sivuihin.
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/zonta-20-logo.jpg  

Vielä ehtii ilmoittautua Zontien kevätseminaariin!

Zonta International Piiri 20 järjestää kevätseminaarin Hanasaaressa, Espoossa 14.4.2018. Seminaarin aiheena on Hyvä Paha Digi. Yhteiskunnan digitalisoitumista, teknologioiden haltuunottoa ja kehityksen mahdollisia riskejä käsitellään seminaarissa monipuolisesti. Kevätseminaarin kokouspaketti maksaa 75€ ja juhlaillallinen 72€.

Ilmoittautuminen on auki 23.3.2018 saakka. Lisätietoja ja ilmoittautuminen Zontien verkkosivuilla.
 
 
 

             Naistenkartanon yleisöluento


Itsetuntemus ja itsehyväksyntä
Heli Janhonen, terapeutti ja kouluttaja
 
Aika: ti 17.4. klo 18-19.30
Paikka: Kampin palvelukeskus, juhlasali, 2 krs.
Osoite: Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki
 
Luentomaksu 10 € / 5 € käteisellä. Alennus: opiskelijat, eläkeläiset, työttömät ja NOVAT- naiset.

Luennoille ei ole ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa kaikki naiset! Lisätietoja saa Naistenkartanon verkkosivuilta.

 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/nytkis30v.jpg
Puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ja pääsihteeri Johanna Pakkanen
 

Onnea NYTKIS 30 vuotta!

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry juhli 30-vuotista taivaltaan tasa-arvon päivänä 19.3.2018. Naisjärjestöjen Keskusliitto onnittelee Nytkistä lämpimästi ja kiittää erinomaisesta yhteistyöstä.

 
 
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/kopio-translakipp.jpg  

Ilmoita organisaatiosi mukaan kampanjaan translakiuudistuksen puolesta!

Seta ja Trasek kutsuvat organisaatioita mukaan kampanjoimaan itsemääräämisoikeuteen perustuvan translain puolesta. Kuuluu kaikille on viestintäkampanja, jossa näkyvät ja kuuluvat ihmiset, joita translaki koskettaa. Kampanjan tavoitteena on translaki, jossa sukupuolen juridinen vahvistaminen perustuu omalle ilmoitukselle lääketieteellisen prosessin sijaan, ei vaadi todistusta lisääntymiskyvyttömyydestä ja on mahdollista myös alle 18-vuotiaille. Naisjärjestöjen Keskusliitto on mukana kampanjassa.

Miten mukaan translakikampanjaan?

2. Täytä sitoutumislomake verkossa:
3. Toimita organisaation logo osoitteeseen tiedottaja@seta.fi


 
 
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/un-women-emma-watson.jpg  

Kevään uutiskirjeet

Naisjärjestöjen Keskusliiton uutiskirje ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa. 
Julkaisemme uutiskirjeissä jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppaneidemme uutisia, artikkeleita tai ilmoituksia. Pyydämme toimittamaan materiaaleja seuraavaan uutiskirjeeseen 16.4.2018 mennessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@naisjarjestot.fi Tilaa uutiskirje tai uusi  tilauksesi jatkumaan myös kevään jälkeen klikkaamalla tästä!

Kevään 2018 uutiskirjeiden alustava ilmestymisaikataulu ja materiaalien lähetys:

UutiskirjeIlmestyyMateriaalit viimeistään3/187.5.23.4.
4/1813.6.31.5.


 
 
 
 
 
Naisjärjestöjen Keskusliitto –
Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Fredrikinkatu 39 C 22, 00120 Helsinki  ../client/njkl/userfiles/original/akka13367449361014838452.jpg 
 
 
 
  © Naisjärjestöjen Keskusliitto
Osoitelähde: Naisjärjestöjen Keskusliiton rekisteri
Lähettäjä:
Fredrikinkatu 39 C 22
00120 Helsinki
p. 046 922 2201
Y-tunnus: 0221053-8
Peruuta tilaus »